Sociālo lietu pārvaldes informācija

05.04.2014 14:54
Sociālo lietu pārvalde informē pilsētas iedzīvotājus par to, ka sakarā ar izmaiņām Latvijas Republikas normatīvajos aktos, ar 2006.gada 1.janvāri:

1. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumiem Nr. 881, garantētā minimālā ienākuma (GMI) apmērs ir Ls 24 mēnesī vienam cilvēkam;

2. Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr. 97 un 2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr. 790, ģimene (persona) tiek atzīta par trūcīgu, ja pēdējo 3 mēnešu laikā ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz Ls 45 mēnesī.

Uzziņas pa tālr. 54 21536, 54 40921.”

Автор: Daugavpils

Добавить коментарий
Автор:
Комментарий:
Код проверки:
Captcha